Joanna Konczanin

Jestem absolwentką psychologii, certyfikowaną trenerką ,posiadam najwyższe uprawnienia w coachingu -Coach Supervisor na standardach European Mentoring&Coaching Co­un­cil.

Realizuję autorskie projekty dla kobiet: High Quality Woman, Przestrzeń Kobiecych Inspiracji, cykl konferencji we współpracy z krajową Izbą Gospodarczą -Kobieca Strona Sukcesu, jestem także współ­or­ga­ni­za­tor­ką Kobiecych Spotkań Biznesowych i Energii Kobiecości. Byłam partnerką merytoryczną cyklu szkoleniowego Kobiecy Sukces w Polityce pod patronatem minister Ilony Antoniszyn-Klik współorganizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Aktywność Kobiet. Występuję na kobiecych konferencjach, m.in. Skrzydła Sukcesu, Dolnośląskie Forum Kobiet, Aktywność Kobiet. Zostałam zaproszona do kapituły plebiscytu Kobiece Twarze.

Od ponad dwudziestu lat prowadzę szkolenia biznesowe oraz towarzyszę w rozwoju klientom indywidualnym. Dzielę się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z firmami różnej wielkości i instytucjami użyteczności publicznej. w moich szkoleniach uczestniczyli m.in. pracownicy PricewaterhouseCoopers, KGHM, Poczty Polskiej, Narodowego Banku Polskiego, Banku Zachodniego WBK, Grupy Lotos, Wajnert Meble, Krajowej Izby Gospodarczej. Prowadzę również zajęcia na studiach podyplomowych Akademia Menedżera  na pięciu uczelniach. Jestem autorką poradnika „Sposoby na stres” wy­da­ne­go przez Główny Inspektorat Pracy w ramach kampanii Stres w Pracy.

Szkoliłam się u takich ekspertów jak Robert Cialdini, Kevin Hogan, Robert Dilts, Anthony Robbins, Richard Bandler, Jack Canfield, Brian Tracy, Richard Bolstad, Fleet Maull. Wykorzystując nowoczesne techniki psychologiczne wspieram w rozwoju osobistym klientów indywidualnych jako coach w zakresie osiągania celów życiowych i rozwijania osobistych zasobów. Stale współpracuję z mediami – moje wypowiedzi pojawiają się m.in. w TVN, Radiu Zet, Radiu WaWa, TokFM, Antyradiu, Radiu Kolor, Newsweeku, Polityce, dziennikach ogólnopolskich i prasie kobiecej.