II SPOTKANIE ABSOLWENTEK I STUDENTEK AKADEMII MENEDŻERA

DATA: 08.04.2024 (poniedziałek)

GODZINY:18.30-20.00

MIEJSCE: online/Zoom

Na Waszą prośbę po bardzo udanym poprzednim zapraszam na II spotkanie uczestniczek Akademii Menedżera ze wszystkich edycji i uczelni. Będziecie mogły poznać się, porozmawiać w podgrupach, wymienić się doświadczeniami w Waszej roli zawodowej.

Tym razem specjalna gościnią będzie dr Joanna Martusewicz : Prezeska Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu -Krajowego Partnera Europejskiej Fundacji EFQM w Brukseli przyznającej EFQM Global Award najlepszym firmom na świecie; członkini Kapituły Polskiej Nagrody Jakości; wykładowczyni w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Asia zajmuje się badaniami przywództwa, projektowania systemów zarządzania oraz modeli doskonałości biznesowej. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów, podręczników i monografii naukowych. Oraz absolwentką mojego cyklu High Quality Woman i wielu innych kobiecych warsztatów w tym projekcie:)

Do zobaczenia :)
Joanna

Zarezerwuj swoje miejsce

Zarezerwuj miejsce